Munchmuseet, MM N 1755

MM N 1755, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Sigurd Høst.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1755 bl. 1r

    
    Kjære Høst


    Vi har begge de senere år
gjennemgået svære kriser og jeg tror
at Du som jeg forstår at det er det
bedste for os begge at vi foreløbig
holder os fra hverandre – Du vil altid
dog stå for mig som den hyggelige
og gode ven fra hybelen og skatoldet
og en af de venner der gav mig
støtte under Aulabilledernes Kommentar væxt.
Jeg har havt svære påkjenninger og
ikke mindst pludseli at få lagt
ansvaret på mine skuldre for en familie
på 6 medlemmer. – Jeg er ikke hennes
forsørger – der er andre lisså nære og velstillede