Munchmuseet, MM N 1780

MM N 1780, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Harald Kaarbø.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1780 bl. 1r

    
    Hr konsul Harald Kaarbø


    Jeg takker Dem for brev – Imidlertid
h{ … }ar De vel modtat meddelsen fra mig
om at jeg agter at betale min Niece og
familie 200 kr pr. måned dette år –

    Jeg ser desværre at fisket iår ikke
er særdeles godt –

    Jeg må gjentage hva
jeg tidligere har sagt at med denne
min pengehjælp yder hva jeg ser
mig istand til og det er mig desværre
absolut umuligt at tage nogetsomhelst
ansvar eller bekymringer på mig med
hensyn til familien eller børnene

    Det er udelukkende { … }forældrenes sag
at ha ansvar for børnene –

 

Munchmuseet N 1780 bl. 2r

    Forældrene må ene alene vide
hvordan de skal stelle med sine
børn og Deres fremtid – Det er mig uved-
kommende

    For mig stiller det sig så at
jeg ikke kan forstå annet end
at de som andre lar \sine/ børn få
sin skolegang i nærheden { … }af sig
hj hvor de kan være under
Deres opsigt –

    Jeg skal bemærke at jeg i
høi grad trænger ro f til
udførelsen af mit arbeide.

    Jeg har osså nu meget stræv
med at få solgt billeder hvilket
enhver må forstå er vanskeli i
dette lille land jeg nu er henvist
til –