Munchmuseet, MM N 1786

MM N 1786, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Bjarne Lysholm.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1786, s. 1

    
    Hr. Dr. Lysholm!


    { … }Hvis ikke Kunstforeningen
kjøber noget af mig ønsker
jeg at mine Billeder fjernes
fra Udstillingen – {B}De øvrige
nordlige Byer har måttet
betale for at se dem –

    Jeg har  … ikke Lyst til
at sende Gravurer op
uden at der bestemt
garanteres Kjøb –

    
    Ærb. Ed{ … }v Munch
            Vend

 

Munchmuseet N 1786, s. 2

    Bille{ … }derne må De være så snil
at lade stå til jeg nærmere kan
bestemme om videreforsendelsen – Hvis –
jeg i

     Ærb. Edv