Munchmuseet, MM N 1807

MM N 1807, Munchmuseet. Datert 1899. Brevutkast til Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1807, s. 1
    
    Kjære:
 Jeg sender Dig også
idag nogle ord – jeg sier Dig
nærmest bare goddag – Enda
det bli ikke bliver noen
af disse ”åbenbarelser” som det
er så vanskeligt for os begge
at komme frem med.

    – Jeg vil beskrive Dig min
udsigt: Mine fødder – halvt
omtullet af et plaid – understøttet
af en stol – beskinnet af en
italiensk sol{ … }, falsk, perfid, en
sol koldere end is.

    Så er det vinduet – med
hele Florenz bag, det
deilige Florenz som jeg ikke

 

Munchmuseet N 1807, s. 2

kommer ind i som et
andet Kanaaens land –

    Så ‹{ … }slig› { … } …  og livet for
migSom et symbol på mit livet \(for mig)/
hvad livet er for mig

    Rammen om { … }Florenz’s
hvide bygninger – er oventil
frygtelige uveirsskyer med
regn og blåst og nedentil
nyudsprunget grønt –

    { … }Gid jeg kunde { … }blive så
bra jeg kunde komme væk
fra dette modbydelige { … }land
eller rettere sagt dette modbydelige
klimat – Men jeg skjønner
jeg blir ikke bra nok til at
reise før det blir fuld sommer

    – ‹neden
    og dog skjøner jeg at jeg

 

Munchmuseet N 1807, s. 3

er mest mig selv nu
indtullet i et sjawl – og
og {n}Neden i lysthuset en hel
kvidrend{ … }e en hel Familie –
Et franskt ægtepar
med sex døtre i alle all
aldre og en liden søn –
Pigerne er nydelige – klædt
i alle farver som en flok
brogetfarvede Fugle og
slig kvidrer de osså – glade
selv i denne falske sol

    Gud hvor de hviner, piber
skriger og synger –

    Adieu a demain min
kjære ven –

    Drik et glas absinth for
mig i Paris { … }og { … }vær ? ialfald
Du glad –