Munchmuseet, MM N 1809

MM N 1809, Munchmuseet. Datert 22.4.1899. Brevutkast til Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1809 bl. 1r
      Florenz 22/4 9{8}9
    For f{ … }ørste gang på
en måned – har jeg følt
lidt { … }appetit – drukket
lidt vin – og tænk røgt
en cigaret – Det minder
mig om dage på mit
atelier – { … }lugt af tobak –
– Hvor dog livet er deiligt
– livet – som jeg tiltrods
for alt – for mig er et land
kanaaens land jeg aldrig
fyldt af druer og honing og
som jeg aldrig skal komme
ind i – Jeg Men {hvor det}blot  … 
hvor e{r}t skjønt det maa være naar { … }selv synet har { … }slig magt

    Jeg sidder som i en celle og ser
på det vidunderlige panorama livet
– det fo skjønne forfærdelige uhyre livet

 

Munchmuseet N 1809 bl. 1v


[Red.:
    Ikke Munchs håndskrift.]