Munchmuseet, MM N 1811

MM N 1811, Munchmuseet. Datert 1899. Brevutkast til Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1811, s. 1
    
    Kjære Tulla
 – Jeg
har nu været lidt ude – men
mærker først nu hvor dårlig
jeg har været – Det ser ud til
at vare længe inden jeg får
kræfter – Det var godt Du
kom ifra Florenz – det er
et svigfuldt klimat her –
igår 22o idag er det kalt –
Jeg håber Du kom vel

    

 

Munchmuseet N 1811, s. 2

frem – uden Dine slemme
brystanfald – Jeg tænker
Du vil komme Dig godt
i Paris –

    Jeg ønsker mangen {G}gang
at jeg havde hodet Dit
stikkende frem dernede ved
sengkanten, hvor Du { … }pleiede
at sidde –

    Jeg kommer også til at
savne Dig svært når jeg skal
ta mig en

    Men og så mangen gang
 …  savner jeg Dig – vi havde jo
halvt om halvt levet os vænt os ind med
hinanden –

    Men {Du} jeg ved jo hvor

 

Munchmuseet N 1811, s. 3

absolut nødvendig det var
at {d}Du var væk fra mig
en Stund –

    Det skjønner Du vel
også selv godt.