Munchmuseet, MM N 1822

MM N 1822, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1822, s. 1
    
    Kj‹æ›re
 – Hvad skal jeg
svare på Dit brev –
jeg måtte jo si de sam-
me ting op igjen –  … 
eller det vilde blive så
meget at jeg nu simpelt
hen ikke kan – Jeg har
jo sagt at hvis jeg
kan skal jeg se at træffe
Dig – et eller andet steds
men hverken her eller
i Drøbak – Du kan gjerne
kalde mig menneskesky –
Men jeg vil ikke  …  nu

 

Munchmuseet N 1822, s. 2

ha de samme historierne
op igjen – Du kan tænke
hvad jeg har ophobet af ting at
tage i vare efter disse
mange måneders forsømmelse
af mine affærer – Billederne
i Dresden – Lithografierne
i Paris og så alle mine
påbegyndte arbeider – og
tusind andre ting –

    Jeg kan ikke forandre
min natur eller give
mig mere kræfter end jeg
har – Så må si at –
Jeg er en anden når
jeg har begyndt på mine
arbeider – du kjender

 

Munchmuseet N 1822, s. 3

mig ikke da fra den
side og det er godt
du ikke gjør det –
Jeg er forfærdelig iritabel
og har hovedet fuldt
af lærreder og maling


    Tusind tak for
de tilsendte sager –
Jeg har sælerne på –

    Jeg er ulykkelig nok over
at Du osså har det ondt

men jeg må kaste mange ting
væk for at kunne holde mig simpelthen oppe

 

Munchmuseet N 1822, s. 4

    Jeg synes Du handler uklogt i
i ‹alle