Munchmuseet, MM N 1824

MM N 1824, Munchmuseet. Datert 1899. Brevutkast til Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1824 bl. 1r
    
    Kjære Tulla!
 Jeg ved
næsten ikke hva jeg skal
svare – Enten blir det
at si de samme ting
om igjen eller at
skrive forfærdeligt langt –
og nu kan jeg det ikke –

    Du ved jo jeg vil træffe
Dig før {jeg}Du reiser – h{ … }vis
jeg kan – {K}hvis jeg ikke
har kræfter vil du vist
heller ikke det –