Munchmuseet, MM N 1842

MM N 1842, Munchmuseet. Datert 1900. Brevutkast til Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1842, s. 1

    De underlige ting der er
passeret i de sidste måneder
har gjort e{n}t {s}forfærdeligt
stærkt indtryk på mig – næsten
omskabt mig. Jeg synes at
se en stærk hånd bag
alle disse ting –

    Så mange forudfølte {–}og
så mange ting næsten forudsagt
og synes mig vise en stærkere
sty› nærværelse

    Jeg finder at vi ikke
føles ikke kjærligheden som
kjærlighed for livet – da
er den intet værd.

 

Munchmuseet N 1842, s. 2
    
    2


    {De}Ikke alene alt med
sygdom og nervøsitet – men
hvad gjorde mig også fortvivlet
var – hva jeg forresten har
vist før – men ikke ikke
så tydelig har havt bekræftelse
på – min umulighed som
menneske – som jeg plager
mig selv plager jeg de
jeg stadig er sammen med
– jeg har jo allerede tidligere
søgt – at forklare Dig noget
af dette hos mig – Mulig
– {f}der ikke findes nogen
som mig i dette stykke –
Det er som ensomheden
blevet en livsbetingelse – for
mig – at den lille kraft

 

Munchmuseet N 1842, s. 3
    3

    jeg har – må jeg benytte
til min tænkning og til
mit arbeide –

    Således ser –
    {Jeg}Således ser Du i de
sidste hvor vi – var sammen
næsten som gifte – endskjønt
Gud skal vide – ikke
tilnærmelsesvis så meget
som jeg i ‹en› forstand vilde –
eller ønskede – men ikke
kunde – ramlede jo alt
ned, jeg blev raadløs som
et barn – alt hvad jeg
skulde gjøre blev forsømt –
– og { … }dette med det øvrige
gjorde at jeg pinte mig
selv og pinte Dig – som
jeg piner de jeg er nær og
er glad i – og som jeg af
den grund må væk fra

    Jeg er altså et ulykkelig menneske

 

Munchmuseet N 1842, s. 4
    
    4


    Det er som – det hvad
f { … }for andre blir til lyst
glæde – blir til sorg –

    Og jeg spør mig selv
om da jeg igrunden har
ret til at røre {‹m›}ved denne
alvorlige ting kjærligheden –
den når jeg synes den med
ved mine hænders berøring
blir et medusahoved.