Munchmuseet, MM N 1844

MM N 1844, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1844, s. 1

    Jeg skal fortælle Dig et
eventyr – husk eller minde
Dig om et eventyr – omtrentlig

    Der er et fortryllet slot
som sedvanlig – en kvinde – \du/ jeg
kommer derud og træffer
en prins som sædvanlig –
Så husker Du han sier
jeg reiser bort    – Du
må ikke gå ind i de
tre værelser –

    JegHan reiser – og imedens
går hun først ind i det ene
så i det annen og endelig i det
vigtigste det sidste    da forsvinner

 

Munchmuseet N 1844, s. 2

alt –
    Hva er det innerste værelse
alt hva denne prins har
levet for – drømt om – og
hægnet om – det alt dette
som denne pige ikke har
havt  …  – på – det
ødelægger
hun

    han kun{n}de ikke have
forklaret hende det men
fordi hun ikke vilde have
forstået det – (kanske han
hundreder af gange havde
forklaret det uden nytte)
Derfor måtte han bare
fortryde – og hun ødelagde
alt – ved at tvinge sig
frem –