Munchmuseet, MM N 1858

MM N 1858, Munchmuseet. Datert 1899. Brevutkast til Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1858, s. 1

          Kor{h}n Kornhaug Sanatorium
      Gausdal, Fåberg    
    Min kjære ven!
 Jeg skal
efterhaanden i mine breve
sende Dig små uddrag af
det som jeg kalder det «store
brev» – Pas på brevene, da de
er grundlaget for det opgjør
som vi må ha før
noget blir foretaget.

    Sagen er jo alvorlig og et livs-
spørsmål. En mistydning
gjælder liv, eller existenser

    Du må ikke fortænke mig
i at jeg ikke kan fæste lid
til Dine almindelige løfter – så
velmente de er i øieblikket –

 

Munchmuseet N 1858, s. 2

det kan jeg jo ikke efter det
i løbet af det sidste år passerede –

    – Her et uddrag: Jeg tænker
mig ægteskabet som et venska-
beligt forbund – hvor m
begge hjælper hinanden så
godt man kan – uden nogen
forpligtelse; { … }vi har begge
frihed i alt – som ikke
er til den andens fordærvelse.

    Når i tidens løb Din
kjærlighed får noget af
søsterens – er det muligt at
min følelse ligeoverfor Dig
får blir mer end broderens.

    – Du får et slags

 

Munchmuseet N 1858, s. 3

hjem – Du kan arbeide – skaffe
Dig en trykkemaskine til
radering – jeg skal skaffe Dig
bøger – for Din ånd trænger at
uddannes – Du må få videre
syner og interesser – Mangelen
herpå har gjort din kjærligheds
følelse tankeløs og hensynsløs.

    Om vi bor sammen eller ikke
afhænger af om mit arbeide
tillader det – eller om min
helse tillader det – Når Du
engang kjender mig – vil Du forstå
at min ensomhedstrang – der er
mit livs regulator. Og vil
{ … }Du trodse den, som Du tidligere

 

Munchmuseet N 1858, s. 4

har gjort – { … }må Du forstå at det er at myrde
mig – Hermed slut dennegang. Alt må sies.
Tro at jeg vil Dig alt det gode jeg kan gjøre
Dig – og så håb lidt fremover istedetfor at
tvinge frem ting i nuet –

    I Tretten var jeg syg og lå mestendels – jeg
havde små forventninger om helbredelse, da jeg
fik igjen de samme ting historier fra i våres –
Her på Kornhaug Sanatorium er det bedre
stille og god luft

     Hilsen  Din Edv. Munch
    Nordhagen spørger med vemod efter Dig.