Munchmuseet, MM N 1871

MM N 1871, Munchmuseet. Datert 1900. Brevutkast til Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1871 bl. 1r
    
    Min kjære ven!
 Jeg sender Dig bare
en hilsen; og Du ved vist selv at jeg
hos Dig i mine tanker når Du er
syg – og Du ved selv hvor ondt det gjør
mig at Du lider. – Gi{g}d Du bare nu
engang vilde tage det alvorligt.

    Jeg har tilbageholdt et brev – som
jeg så ofte har gjort – jeg vil ikke komme
ind på de vort alvorlige mellemværende
hvis Du er dårlig – Jeg avf afventer altså
Dit næste brev –

    
    Din Edvard.