Munchmuseet, MM N 1872

MM N 1872, Munchmuseet. Datert 1900. Brevutkast til Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1872 bl. 1r

    Når jeg kommer er det som ven
og læge – For at det ikke skal blive
frygtelig for begge – ber jeg Dig om at sætte
Dig ind i mit og mine forhold – og
– For at det kan bli Dig til nogen
gavn – og det vilde jeg jo så gjerne – må
Du resignere i meget – Dette er ikke
bare ord – Du må begribe hva jeg
er – det mest oprevede – af sygdom, forhold
og sind det mest oprevede menneske
som kanske finnes – Dette burde Du have vidst af mine billeder Du må da
blot ta mod hva jeg kan – gi –
Du må ikke ved noen midler – mod-
sætte Dig – Du må ikke forlange forhindre
mig i hva jeg gjør