Munchmuseet, MM N 1875

MM N 1875, Munchmuseet. Datert 1900. Brevutkast til Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1875 bl. 1r

        
    Min kjære ven!
 Du ved jeg har kjæmpet til
det yderste forat imødekomme Dig – men
tænk på min forvilede tilstand! – Hvis jeg
kommer til Tydskland vil jeg jo træffe
Dig såsnart jeg kan – men først det ser i
det hele mørkt ud – Andre omstændigheder
er indtrådt og gjør alt meget værre –

    { … }Hvis jeg kan reise må jeg først ordne
med en udstilling – jeg trænger det    jeg har
ikke udstilt på tre år – og må tilbage
til mit arbeide – Jeg har endnu ikke
bleven bra for denne årelange sygdom – som
tar min kraft o‹g› min søvn –

    
    Din Edvard