Munchmuseet, MM N 1876

MM N 1876, Munchmuseet. Datert 1900. Brevutkast til Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1876 bl. 1r
    
    Kjære ven:
 Atter
frisk – sender jeg Dig et
par ord – der dog blot
er foreløbige – Jeg har
ikke mer tid – eller den
ro som jeg må have til
det lange brev jeg er
nødt til at skrive til
Dig – det brev som er
nødvendig – og som blir
grundlag for det forhold
– venskabsforhold eller
kjærlighetsforhold – som først
da kan fortsættes.