Munchmuseet, MM N 1880

MM N 1880, Munchmuseet. Datert 1900. Brevutkast til Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1880, s. 1
    
    Kjære Tulla!
 Jeg kunde
nok skrevet før men –
jeg synes et { … }stort brev
var nødvendi{n}gt og så blev
det intet – Før jeg får
skrevet det lange brev
hvori jeg tar op igjen
forholdet fra først til sidst
tror jeg ikke vi blir de gode
venner vi burde være – –

    Hvis Du vidste hvor det
er umuligt som Du tar
tingene – Du begyndte – strax
vi kom til Berlin med e{n}t
tvangssystem – som har
{ … }pint mig forfærdeligt –
Nu er jeg i den yderste spænding
i anledning mine malerier og min
udstilling – så jeg foreløbig blot
antyder –

     Mange hilsener
    Din E{Mun}dvard

    Tusind tak for håndklæderne og navnene!