Munchmuseet, MM N 1881

MM N 1881, Munchmuseet. Datert 1900. Brevutkast til Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1881, s. 1

         
    Min kjære Ven
 Jeg har
mistet begge Papirer – det
er mærkeligt da jeg ellers
ikke mister mine Doku-
menter – Det haster jo i
det hele taget ikke –
Hovedsagen er nu at komme
på et Sted hvor vi i Ro
og i god Luft kan ordne
denne Sag.

    Jeg har overtænkt dette med

 

Munchmuseet N 1881, s. 2

Særeie – Jeg går ikke med
på det –

    Kom nu hid – så skal
vi tale sammen om hvor
vi i Ro kan ordne dette –
Det må blive enten i
Cannes, Como eller i
Schweitz – Hovedsagen
er jo i orden: Din Familie
er jo beroliget med
Hensyn til Forholdet –

    Kom altså så snart Du
kan – Din kiæ

    
    Hilsen  Din E. Munch