Munchmuseet, MM N 1896

MM N 1896, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Odd Nyquist.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1896 bl. 1r

    
    Kjære Odd Nyquist.


    Jeg kom til at tænke på Dem da fru Rosenquist
ringte mig op forleden – Vi har jo et billede
sammen, et gravür –

    Hvordan i alverden kan De træffe Nyquist han
er jo aldri je hjemme hverken på kontoret eller
i Lysaker? I alfald ‹i pr.› telefon – ikke?

    Joda sa hun – Da jeg har tænkt m at
overlade Dem Deres gravür så prøvet jeg at
gjenoptage mine forsøg –    For jeg prøvet for
nogle år siden at få Dem i Telefonen da jeg
osså dengang tænkte at overgive Dem den dyrebare
gravür – Nå forgjæves – Jeg personlig har
afskaffet brevskrivning – Nu bryder jeg sædvanen –
Altså –    Vil De komme ut en dag og
 …  afhente den{–}? Jeg har tilegnet Dem den
som tak for mange hyggelige møter
på gader og stræder igjennem over 50 år –

    Det skulde være hyggeligt at tale med Dem
{ … }Jeg er meget sygeli den sidste tid og vi møtes
ihvertfald ikke mere på gater og stræder

    Jeg har ikke afskaffet min telefon så De
kan ringe op – Jeg k læser osså breve hvis De
vil skrive