Munchmuseet, MM N 1897

MM N 1897, Munchmuseet. Datert 1912. Brevutkast til Fridtjof Nansen.
Filologisk kommentar: Ført i pennen av Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1897 bl. 1r

    
    Hr. professor Dr. Fridtjof Nansen


    Jeg skal i februar måned ha en stor sepa
rat
utstilling i det første München. Det
stør{t}ste private utstillingslokale står helt til
min rådighet. Men det gjælder ved denne
leilighet at kunne repræsentere min kunst
på denmed de vægtigste arbeider, som jeg har malt.
Umiddelbar Til disse hører ubeti «Stjernenat»
som De eier.

    Jeg ber Dem derfor være så elskverdig ved for
den{ … }ne anledning at låne ut dette billede.

    Utstillingen vil vare en måned foruten fragt-
tiden frem og tilbake. Alle omkostninger ved
utsted med forsendelse, og pakning og assurance
bærer jeg.