Munchmuseet, MM N 1924

MM N 1924, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Aase Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1924 bl. 1r
    
    Kjære fru Nørregaard!


    Jeg skriver til Dem { … }fra e{t}n
historisk Kjælder i Berlin –
der hvor vi – altså {d}De, der
i { … }Nitti-3–4–5 årene var
her – havde vor Stamkneipe
sån ved 6 Tiden om
Morgenen – Schwanzer – Friedrich-
strass Kommentare – Tak for Brevet

    Jeg har her i Berlin langt
større Arbeidskraft end i
Kristiania – Hvori det ligger?