Munchmuseet, MM N 1976

MM N 1976, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Axel Revold.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1976 bl. 1r

    
    Kjære Axel Revold


    Jeg har nøie overtængt sagen
og er kommet til den faste beslutning
ikke at utstille i Kiel –

    Jeg har fra lange tider tilbake
ophørt at utstille i fællesutstillinger;
Jeg var aldri med i mine unge
dager \heller./ {j}Jeg havde altid krangel –
og blev tilsidesat – mine billeder
passer absolut ikke sammen
med andre en{ … }ten de er fra realismens
tid eller af senere retninger –

    Det kommer af at jeg altid har
arbeidet for mig selv – Det er mig
heldigvis denne gang lettere at opretholde
min gamle sædvane da jeg skjønner
man ikke h anser dem min deltagelse
nødvendi for  … dt resultat af utstillingen

    
    Venligste  …   Deres Edvard Munch