Munchmuseet, MM N 1982

MM N 1982, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Rostad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1982 bl. 1r

    Der blir circa 2 mål eng efter { … }hveteågeren
og stykket nordpå circa 2 mål er mest ...
og sump og må dreneres – Det egner sig bedst til beite
for kua –

    Det blir da årli 3 a 4 ‹mål› tilbage og det har
jeg tænkt at kunne få greid – Det blir da 1 ½ mål poteter
{ … }1 mål grøntsager og 1 mål kaalrabi –

    At dyrke 3 ½ med poteter er ugjørlig nu
Det var en  …  at se de 3 gårdsfolk med 400 kr
i månedsløn arbeide i månedsvis vår og høst
på potetene