Munchmuseet, MM N 1983

MM N 1983, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Rostad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1983 bl. 1r

    Jeg har det meste af året havt
4 gårdsfolk – nu blot 2    Det blir alts
3 liter ledig – Kua har havt 3 månders melke
mangel på grunn { … }af kalving – og lang tid syg
efter underernæring celulose – Den melker { … }jo ellers
regelmæssig – Tidigere solgtes til nærliggende landhander
Nu er dette ikke tilladt heller ikke til private
hvordan skal vi forholde os.


    Kara
    Der var 2 gårdsfolk – Det meste af året var
4 mand – kua ha Der blev altså 3 liter ledig
Der k Kua har melket forskjellig 3 måneder uten
melk efter kalving lang tid syg – Da vi ikke
kan sælge til landhandleren og ikke til private
ved vi ikke hva vi skal gjøre med den
ledige melk

 

Munchmuseet N 1983 bl. 2r

    Det er så vældigt meget
som allerede står på eiendom-
men af matnyttigt frugt og
bærsorter og annet og som koster
så meget arbeid at holde vedlige at det skulde være
unødvendigt at lægge mer af
jordarbeide på mig {–}og osså uoverkommeligt –næsten ugjørligt

    Når jeg sætter ¾ grøntsager
¾ mål kaalrabi og ½ mål
poteter så er det har jeg gjort
rigeligt fyldest for mig til
mataukingens fremme