Munchmuseet, MM N 1991

MM N 1991, Munchmuseet. Datert 1934. Brevutkast til Wilhelm Rasmussen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1991 bl. 1r

    
    Kjære hr Rasmuss Kommentaren


    Jeg har været længe syg og havde
feber da jeg fik Deres brev – Jeg har
først idag så nogenlunde læst brevet
igjennem – Det er en skjøn tanke De har båret frem og jeg har
altid, som min Onkel, P A Munch holdt
på at vi skulde holde forbindelse med
vort Frændefolk Tyskland – Især tænker jeg
da på kunstnerne – Ja det er vist at i den
retning kunde noe storartet kunne frembringes –

    Nu er det som De efter Deres brev
osså forstår en sak jeg ikke uten
pr omgående kan bestemme { … }over hensyn
til underskriften – Jeg er vandt til selv
i mindre sager at betænke mig lange tider
De fleste breve afsender jeg i regelen først efter
10 dage. Ja det er noget som for andre
er uforklarligt – Men det er nu aligevel
nødvendigt for mig – Nu havde De heller

 

Munchmuseet N 1991 bl. 1v

ikke selv om jeg havde været frisk tænkt
Dem at jeg kunde med engang bestemme
mig – De kjenner jo min stilling nu i Tyskland

    Når jeg forhåbentlig efter at have holdt
mig i seng og inde en tid muligt at
skaffe mig et rigtigt intryk af det hele
Det forekommer mig at den vakre plan { … }kom lidt tidlig

    Jeg trænger i høi grad hvile og jeg
har i lange tider været på nippet til
at reise et steds hen hvor { … }jeg uforstyrret
kan arbeide – Her i nærheden af Oslo
er det for uroligt –

    Uroen omkring min fødselsdag
slog mig osså stærkt ned


    
    Deres hengivne
    Edvard Munch

    Tyskerne har været storartede mot
mig og det har altid glædet mig
når jeg efter ævne har kunnet gjøre lidt
igjen