Munchmuseet, MM N 1992

MM N 1992, Munchmuseet. Datert 1934. Brevutkast til Wilhelm Rasmussen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1992 bl. 1r

    
    Kjære Wilhelm Rasmussen


    Jeg er meget deprimeret efter vinterens
herjende bronchitter med oftere feber –

    { … }Alt som heder foretninger og annet der
anstrænger mit hoved ødelægger mig –

    Deres brev har jeg først idag såvidt klaret
fået gjennemlæset – De vet jeg har et
farligt øientilfælde og har netop fået attest
fra øienlægen at forsi{k}gtighed er vigtigt forat
forhindre ødelæggelsen af øiet

    Jeg har altid holdt på som P. A Munch
at vi skal søge forbindelse med {h}vort
store frændefolk og jeg har nydt stor forståelse
og gjæstefrihed der – Det har altid glædet
mig når jeg efter fattig ævne har kunnet
gjøre lidt gjengjæld. Principielt er ideen storartet

    Som De selv efter Deres brev at dømme
{ … }forstår er det en vanskelig stilling jeg
har i Tydskland nu og det er ikke så
let { … }uten overveielse for mig at ta en

 

Munchmuseet N 1992 bl. 1v

bestemmelse som den anmodede uten videre
    {J}Det har i alle år ialfald de sidste været
en fulgt praxis for mig aldri at ta en
bestemmelse før efter lang overveielse

    Selv i mindre ting – \Jeg bruger oftest uger til et brev/
Det har jeg mine vigtige grunde for som
ikke her behøves at komme frem med

    Jeg synes igrunden osså at dette
påtænkte foretagende godt kan ventes
lidt med – Jeg forstår ikke de{t}n store
hast netop nu –