Munchmuseet, MM N 2006

MM N 2006, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Halfdan Roede.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2006 bl. 1r

    
    Kjære Roede


    Jeg vilde foreslå{ … }t at Du skulde
prøve at sælge for mig en Colection grafik
Jeg trænger at supplere lidt min
intækt iår – Jeg kunde nok altid greiet
mig ennu et par år men skattevæsenet
vil ha salg – når de vanlige udgifter skal
fradrages intækterne –

    Jeg kommer { … }nok til at få ordnet
en liten udstilling eller lignende snart
da jeg jo ikke kan leve af bare farver –
Men jeg vil nødig inlade mig med
kunsthandlerne – Overhovedet må jeg være
meget forsigtig med at la grafik komme
ut da der jo allerede er meget næsten
formeget i handelen

    Jeg tænkte Du osså kunde ha
brug for at tjene lidt –

    Det blir blot tale om den billigere
og senere grafik fra 60 kr til 150 kr stykket

 

Munchmuseet N 2006 bl. 2v

    Jeg er forresten på skilleveien – En rigti
alvorli en. Jeg har ståt her forresten i et
år – Jeg må ta en bestemmelse – Jeg
fortalte Dig at alt snak om mine penger
og eiendommer bringer mig til betlerstaven
og det er sandt –

    Jeg blev lei og kje af alt – Tænk en
almindelig rikmandspøbel!

    Så har jeg lat det gå – Nu går det ikke
længer og jeg må ha kontanter –

    Hvor er så de svære rigdomme –
Hva får jeg af denne «milioneiendom»
Det viser sig at det meget