Munchmuseet, MM N 2010

MM N 2010, Munchmuseet. Datert 1924. Brevutkast til Halfdan Roede.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2010, s. 1
Carl Hansen


    
    Kjære Roede!


    Jeg begynner at tvile
på at vi faar ordnet
den omtalte Konferance
i Anledning eventuelt Kjøb
af Billeder – Jeg blev så
totalt ruineret i Kristiania
ikke ved selve Arangementet
med Udstillingen – men
på Grund af de mange
Mennesker jeg blev nødt
at snakke med – Det
og i det hele taget Foretninger
er helt dræpende for mig

    

 

Munchmuseet N 2010, s. 2

Og {al}så al den Sladder!
og Snak! man kommer ud
for – Jeg { … }hviler mig ut og
tar Kur på Skrubben så
jeg håber snart at komme
i Orden igjen – men som
sagt Kristiania taaler jeg
ikke –

    Kan Du ikke nævne
for mig {de}noen Billeder
Du kunde ønske – så
skulde jeg sige Prisen
– Som sagt vil jeg lige-
overfor en så udmærket Kjøber
stige langt ned i Priser –
– Jeg trænger jo selv osså

 

Munchmuseet N 2010, s. 3

på Grund af de store
Udlæg {–}jeg har havt

    Sig for Expl – den Sum
Du kunde afse så
skal jeg si hvorlangt
jeg kan strække mig
Jeg blir her en 3 Dage
og reiser så til { … }Hvitsten –
Du kan ringe mig
op sikrest { … }Kl. 10 – og
Kl. 4 1/

    
    Med de bedste Hilsener
til Din Frue

    Din Edvard Munch

 

Munchmuseet N 2010, s. 4

Skulde Du fremdeles
ønske at kjøbe mer af
mig Du har sku kjøbt
nok – så er jeg villig
til a …  Dig at gå langt
ned i Prisen