Munchmuseet, MM N 2052

MM N 2052, Munchmuseet. Datert 1937. Brevutkast til Fritz Michael Treschow.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2052 bl. 1r

    
    Hr godseier Treschow


    Jeg takker for De tilsendte penger
10,000 kr – Ti tusind kroner samt for
Deres venlige brev

    Det glæder mig at De liker { … }billedet
Jeg har ikke mange billeder at vælge
mellem og jeg tænkte at dette vilde
passe –

    Det er en sag for sig priser på { … }malerier
og efter vore forholdet var det en stor
pris – men jeg får nu slige priser for
mine billeder og med de svære utgifter
jeg har til mit store apparat må jeg næsten
holde disse priser – Det Billedet «vår»
i Nationalgalleriet kunde De for 40 år tilbage
fåt for 100 kr og jeg havde været gla til