Munchmuseet, MM N 2163

MM N 2163, Munchmuseet. Datert 14.6.1934. Brevutkast til Christopher Vibe.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2163 bl. 1r

    
    Hr Christopher Vibe ingenieur
Norsk rikskringkastning


    I anledning det mig tilsendte
oprop angående konsentrationsleirene
i Tyskland må jeg svare hva jeg
har svaret alle lignende oprop den
senere tid at jeg har været og er syg
og stærk deprimeret og lever helst
utenfor alt – Jeg kan derfor ikke ta
stilling til aktuelle spørsmål og må
derfor si at {at}jeg forlitet har kunnet
fordype mig i sagen til at tage stilling
til den


    
    Ærbødigst  Edvard Munch

14-6-{ … }34 Skøien