Munchmuseet, MM N 2166

MM N 2166, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Erik Werenskiold.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2166 bl. 1r
    
    Kjære Werenskjold


    Jeg har mottat Dit brev  …  Jeg er
på reisefødder og opholder mig ved kysten
mellem Aasgaardstrand og Kragerø – Den sidste tid
har jeg omtrent opgivet at ha Skøien  …  som
opholdssted og er omsider kommet til den mening
at jeg næppe bør længere ha det til fast
bopæl – {N}Jeg udslites fuldstændi af alt det mas
der følger med nærheten af byen – Alle krav alt
besøg fra in og utland – Dertil kommer alt det
arbeide jeg står i herute – Store friluftsatelierer
med store påbegynte arbeider – Jeg har funnet
det rigti  …  ikke efter Aulabillederne Kommentar helt at
afbryde  …  med at arbeide i stort format –

    Selv om det som det synes ikke blir stor
anvendelse for billederne i dette lille land
så udvikler det min kunst og det er
lisså viktigt. Intet udført går tabt – \(Sammenlign/ tegningen)

    Da jeg indser det ikke går på denne måte
og at jeg udslites og livet blir et helvete med
al denne mas og da jeg frygter at jeg helt
kan miste synet har jeg g{j}rebet til den
energiske beslutning at ta { … }vandringsstaven
i hånden og skræppen på nakken – Jeg har
levet slig de sidste to måneder – Nokså
strit i min alder og i denne tid – På kolde
hotelværelser – Men det er den eneste utvei

 

Munchmuseet N 2166 bl. 1v

    Jeg kan ikke simpelthen annet – I skræppen
har jeg alle mine breve fra den sidste måned
alle ubesvarede – Jeg må la alle foretning{er}s \breve/
og brev ligge – På mine reiser langs kysten
og ophold i Aasgaardstrand og Kragerø får jeg lidt
ro til at konsentrere mig lidt og arbei{ … }de
lidt hva jeg ikke tilslut kunde på Skøien –

    Man vet forresten ikke hvor vakkert og intresant
det er la dernede { … }om vinteren – og jeg håber at
få malt endel ‹såndt› jeg ‹får› for øiet

    Det blir mig desværre umuligt at
tænke på det Du bad om    { … }Jeg må henlægge
alt der beskjæftiger min hjerne utenfor det
vigtigste – Penger tjener jeg litt lite af som
alle naturligvis – og jeg eier ikke mer end
det mest nødvendige til at forhindre at alle
mi{t}ne a arbeide på Ekely falder sammen og
jeg må sælge stedet – Dermed er alle mine atelierer
ødelagte – og billederne – Det er ikke mer end jeg
kan sikre lidt min søster økonomis{ … }k –

    Jeg kan heller intet gjøre forat sælge fordi jeg
ikke kan ha med foretninger at gjøre –

    Jeg {Je}Hvis det blir mig muligt iår  …  at \vil jeg/
{ … }give noget til hjælp for { … }nogle malere
som jeg { … }personlig kjenner til – { … }De lider nød
og er høit begavede, føler jeg det { … }er mig
nærmestliggende –


    Jeg er netop hjemme et øieblik men
reiser strax nedover til kysten igjen