Munchmuseet, MM N 2184

MM N 2184, Munchmuseet. Datert 1905. Brevutkast til Frederick Delius.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2184 bl. 1v

    
    Mr. le compositeur Frits Delius
    Grez (Marlotte)
    Seine et Marne
    Franchreich

 

Munchmuseet N 2184 bl. 1r
    
    Lieber Freund!
 Hier habe
ein grosze Ausstellung in
das ganze Lokale. Bitte so
freundlich sein für mich das
Geld zu ausgeben fur L’Independant
– Ich schiecke sofort das Geld –

    
    Grusz  Dein E Munch

    
    Adresse Hotel Janson Mittelstrasse Berlin