Munchmuseet, MM N 2189

MM N 2189, Munchmuseet. Datert 1929. Brevutkast til Frederick Delius.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2189, s. 1
    
    Kjære gamle ven Delius


    Det glædede mig at få
et brev fra jer – og fremforalt
at det går Dig bra – Du har
osså e{n}n sjelden ævne til
se livet modigt i øinene

    – Det var mig ikke muligt
at få komme i forbindelse
med London – Jeg talte med
Radio bureauet her men
man sagde at man ikke
kunde bringe forbindelser istand
– Han for fandt det ik derimod

 

Munchmuseet N 2189, s. 2

intresant om vi kunde få
lavet konserten her i Radio –
Hvordan skulde man forholde
sig

          Vend!

 

Munchmuseet N 2189, s. 3


[Red.:
    Brevutkast, Jappe Nilssen til Frederick Delius.]