Munchmuseet, MM N 2202

MM N 2202, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Herbert Esche.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2202 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 2202 bl. 1v
    
    Lieber Hrr Esche


    { … }Gutes Neujahr!
wunsche Ihnen
– Ihre Frau Gemahlin
und Kindern

    
    Ihr ergebens
    Edvard Munch

    
    Herrn Herbert Esche
    Chemnitz
    Parkstrasse
    Deutschland