Munchmuseet, MM N 2203

MM N 2203, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Hanni Esche.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2203 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 2203 bl. 1v
    
    Hochverehrte gnadige
Frau!
 Besten Dank
für die Karte –

    
    Viele freundschaftliche
Grusze an Ihnen
Hrr Esche, die Kinder
– und Chemnitz

    Ihr Edv Munch

    
    Frau Hannie Esche
    Adr Hrr Herbert Esche
    Parkstrasse
    Chemnitz