Munchmuseet, MM N 2211

MM N 2211, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Hanni Esche.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2211 bl. 1r
    
    Taarbæk Hotel
    Klampenborg
    Danmark    Hochverehrte gnadige Frau!    Ich fuhle mich jetzt
so wohl dasz ich mir
denken konnte schon in
Mitte nachste Monat
nach Chemnitz kommen
zu können – Ich bitte
denn dasz Sie so freundlich
ware und mir benachrich-
tigen ob es angenehm wäre

    
    Ihr unterthaniger
    { … }Edvard Munch