Munchmuseet, MM N 2243

MM N 2243, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Curt Glaser.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2243 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 2243 bl. 1v
    
    Lieber Freund


    Vielen Dank für
Brief –

    Schreibe sofort mehr
– Es hat mich sehr
geschmerzt das Sie
grozse –

    
    Hrrn Prof. Curt Glaser
    Stadtisches Kunstbibliothek
    Prins Albrechtstr. 9–10
    Berlin