Munchmuseet, MM N 2246

MM N 2246, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Curt Glaser.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2246 bl. 1r

    
    Lieber Freund Glaser


    Es hat mich ein tiefen
Schmerz gethan zu horen
das Sie die grozse Verlust
erlitten haben –

    Mir war Sie auch gut
und mir war es auch ein
grozse Verlust – Ja es wird
fur mich leerer und leerer
in der Welt – Ich { … }kriege ja
nicht neue Freunde so einsam
ich lebe und mein Freundekreis
wird kleiner und kleiner –

    Leben Sie wohl

 

Munchmuseet N 2246 bl. 1v

    Bibelhistorien (den gamle)
{ … }blev skrevet af omflakkende
nomader i telte – mens
veldige riger med høi
kultur og kunst i 10-årtusinder
blomstret op og døde omkring
dem i Asien

    Når om vel ikke så
længe Europæisk kultur
går til grunde vil n mulig
noen omflakkende teltbeboere
bevare tro