Munchmuseet, MM N 2268

MM N 2268, Munchmuseet. Datert 1929–1930. Brevutkast til Ragnar Hoppe.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2268, s. 1

    
    Kjære Hr dr. Hoppe
    Kjære Hrr intendant Hoppe


    Jeg takker hjertelig for Deres
brev og katalogen med
Deres intresante inledning.
– Ligeledes intresserer det meget
at De vil holde foredrag
om udstillingen og at De
som i inledningen vil fremhæve
det sjælelige ved min Kunst –
Dette er jo ofte med udrett
urette fremholdt som literært
og ennu mere med urette
udlalt udlagt som tysk

 

Munchmuseet N 2268, s. 2

påvirkning – { … }Jeg værdsætter den
gode tyske kunst men
jeg vil nødig ha noe med
den slette tyske «Gedanken malerei»
at gjøre – Fremforalt St‹r›uck

    Det intreserer mig net fordi
jeg netop den sidste tid har
tat fat på at ordne en
hel del kortere optegnelser som
jeg har gjort i løbet af over
40 år – ligetil de senere år –

    Til Der finnes deriblandt
til alle af livsfrisens billeder
{ … }malerier og de mange
af mine de fleste af
mine lithografier med sjæligt
inhold små digte i ‹bunden
prosa – eller notater –

 

Munchmuseet N 2268, s. 3

    Man vil af disse osså se at
de mer symbolske udkast
begyndte ved i bohemtiden i
Oslo i slutten af 1880 årene
og fortsatte under mit ophold
i Paris 1889–91

    Jeg har alt trykt et litet hæfte
hvoraf man kan se at jeg
i Paris en liden artikel (1889)
lægger planer om at udføre
en række billeder der ikke
bare skal være gjengivelser af
stole og borde men gi mennesket
med sine { … }lidelser og glæder –
lidelser og glæder {–}og følelser
altså det levende liv – osså med
de kræfter der sitter i dets indre

    Det er Jeg har ‹ofte› osså
havt planer om at forbinde
disse optegnelser med mi{ … }ne

 

Munchmuseet N 2268, s. 4

udførte tegninger og gravurer – Efter
længere tid har jeg som sagt atter
prøvet af at få lidt orden heri –
Det handler sig mest om at ordne
det – Men af om det dennegang
blir noe alvor heraf ved jeg ikke –
Det blir kanske blot til nytte som
en klargjøring i denne «kunstpause»
som de sidste par år er opstået på
grund af mangfoldige store udstillinger
der muligvis til det gode har
kastet mig ud af { … }det arbeide jeg
dybt var sunkent ned i – Det vil
muligvis bringe mig til at samle mig
og muligvis atter optage den række af
gravurer
at gjøre udføre noen gravurer
– med mer konstruktivt indhold – som jeg sa
Dem – Foreløbig hænger sværdet på væggen