Munchmuseet, MM N 2431

MM N 2431, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Heinrich Stadelmann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2431 bl. 1v

    
    Hr Dr Stadelmann
    Klinik für Nervenkranke
    Dresden
    Hubnerstrasse

 

Munchmuseet N 2431 bl. 1r

    
    Sehr geehrter Hrr!


    Ich werde gern bereit sein
Ihnen ein Bild zu Reproduktion
uberlassen – Es muszte denn
ei{nige}n bei Hr Piper liegende
Grafische Arbeiten

    
    Hochachtungsvoll ergebenst
    Edvard Munch