Munchmuseet, MM N 2520

MM N 2520, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Sixten Strömbom.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2520, s. 1

    
    Kjære Strömbom


    Takk for Deres elskværdige brev –
De forstår godt meningen var
at vise en venlighed – Der er som
jeg antydet forskjellige meninger
om portrættets opfatning – Jeg har
malt Røda Rummets digter –

    Da Ragnar Hoppe var her
så var han så gla i det
og det gav mig ideen –

    Nu kunde det tænkes at
Nationalmusæum lisså gjerne
vilde ta ‹en› som gave af mig

 

Munchmuseet N 2520, s. 2

en samling gravurer –
    Det var først min mening –
Sandt at si er det tomt i min
stue hvor Strinderg har hængt
i 20 år – Det er for mig inkarnationen
af de 2 mærkelige berlinerår –


    Den oprinnelige plan var at
sende mussæet en samling
grafik – som ovennævnt. Det var en
 …  en pludselig ide at sende Strindberg

    Jeg har været længe meget
deprimeret og nedfor – Det k er
kommet meget af at jeg har
havt mange arbeider under hænderne
men osså af formange forstyrrelser –

    Jeg har nu i længere t{ … }id hårdnakket
isoleret mig og ser intet menneske

 

Munchmuseet N 2520, s. 3

Det synes at hjælpe og jeg sporer
atter arbeidslyst og kraft