Munchmuseet, MM N 2929

MM N 2929, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Meisse Dørnberger

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2929, s. 1

    
    God morgen!


    Tak skal du ha for
kniven som er forfærdelig
pen; jeg likte forresten
ikke at du skulde kjøbe
en så kostbar ting
til mig. – Første dagen
jeg fik den mistet jeg
den f i vandet kan
du tro    men jeg fik

 

Munchmuseet N 2929, s. 2

en mand til at dukke
ned og ta den op.

    Jeg ligger og seiler
hele dagen    det er
fortiden min eneste
beskjæftigelse og lyst
– så blir jeg vel snart
lei af det osså

    Jeg har ikke malt
det mindste – det er
forfærdelig { … }hvor dovenskaben
tar overhånd.

    Her er deilige
skove – så tænker jeg
da imellem på dig
osså når jeg har fundet
mig en pen plads i
skoven

 

Munchmuseet N 2929, s. 3

    Hvor jeg forstår godt
at du drømmer om
{ … }Stang – Jeg skjønner i det
hel{ … }e taget ikke at
noen kvinde har kunnet
være glad i mig – sån
som jeg er.

    Pallen var her for
en tid siden og satte
hele Aasgårdstrand på
hodet – han holdt et
forskræ{gg}kkeligt leven – og
forarge{t}de mange.

    
    Din –

    Du som er ven den
sødeste og hyggeligste
pige i verden hvorfor jeg
er ikke \er/ endnu mere glad

 

Munchmuseet N 2929, s. 4

i dig skjønner jeg ikke
– Du som som vist igrunden
er min eneste ven.
Hvorfor du ikke k{ … }an
ta mig helt? – det
er trist

    Gid jeg hadde dig
her nu så skulde
vi tat os en tur
i skoven –

    Hvordan blir det med
modellerne› vi talte om
det lader sig vel neppe
arrangere.

    
    Din hengivne