Munchmuseet, MM N 2986

MM N 2986, Munchmuseet. Datert 26.9.1930. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2986 bl. 1r
    26. Sept. 1930    Sørensen er atter dukket
op efter at have ‹hvilt›
sig ut i et halvt år
ved fjorden – Han begynner
 …  ‹friskt› at { … }plage livet
af folk med sin  … 
pågåenhed og frækhed

    Da jeg trænger i høi grad
ro forat mulig få noget
igjen af sekraften i mit
høire øie – og idetheletaget
‹kommer› ny efter sammenbruddet
i våres – v{ … }ilde jeg ikke udstille
på høstudstillingen

    – Han kommer nu da
– jeg nægte at ta mot ham

 

Munchmuseet N 2986 bl. 1v

ringer da op og jeg hører
atter hans motbydelige
‹stemme› der er som
hans mund er fylt
af ‹rumels›grød –
– { … }Istedetfor pent at
bede om ialfald at jeg
skulde udstille et
billede – h udtaler han
sin ut ergrelse over
at bli afvist og st s
snakker om at jeg osså
må tænke på mit land
og { … }på kuns den norske
kunst – og ikke bry mig
så med tyskerne –
– Jeg gik { … }aligevel med
på at sende et billede –
men kunde svaret –

    Hvis man sprænger

 

Munchmuseet N 2986 bl. 2r

en hest – som Sørensen og
mange i Oslo var med
på at gjøre med mig –
så har hverken hesten
eller den annet part nogen
nytte av ham –
– Ennu mindre passer det
sig at sparke til den
sprængte hest –

    – Jeg har gjort Norge og
Kunsten den {s}blot en
tjeneste ved ikke at
lade mig helt knække
hvilket jeg heroppe { … } … 
{ … }mange gange har gjort
– ikke mindst i ‹våres›
– at jeg har havt utlannets
støtte har gjort at jeg
har kunne stå mig for
alle de forsøg man gang
på gang har gjort forat knække
mig

 

Munchmuseet N 2986 bl. 2v

    Jeg angrer blot på
at jeg har ladet mig
drive slig det yderste så
jeg gang på gang { … }har
fåt  …  varige sår –

    ‹Der› af mine landsmænd
jeg her og i utlannet har
fåt mine ulivssår –
– Jeg har levet mange
år mellem tyskere og
franskmænd og jeg har
intet mellemværende med
dem.

    – Jeg havde kanske tjent
kunsten og mit land
mer { … }hvis jeg var blivet
boende i { … }Paris – når

 

Munchmuseet N 2986 bl. 3r

man engang i dette lille
unge samfund ikke har
fået forstaaelse hverken
for min kunst eller for
mig personlig –

    I større samfund forståes
dog be{ … }dre et undtagelses
menneske –

    { … }Havde jeg blivet boende
i Norge havde jeg blit
været et ‹sorgen› over e{n}t
forulykket talent – og
nok knækket af disse
typer som Sørensen og
lignende – {J}Støtten i
utlannet har gjort  …  at
jeg har kunnet stå imod

 

Munchmuseet N 2986 bl. 3v

den række af skunst-
sammenslutninger der
i løbet af de sidste 40 år
har dukket op og sværget
på som eneste saliggjørende
‹for› –

    Mest har det været
fra Danmark disse har
fåt sin hjælp

    – Det sidste kuld
har sin berettigelse fordi
det har alligevel { … }bragt
de nye (i ikke ‹egne›) ideer
fra Frankrige (ikke ‹egne›.)
som kubismens form

    El{ … }lers er de forgremmet
af dansk iskal mangel

 

Munchmuseet N 2986 bl. 4r

på farvesans og forgremmelse
i den  … smørelse de
danske malere dypper
sin pensel i –


    Når man næsekaster
mig at jeg holder mig
for mig selv (Egoist, gjerrig
ikke samfundsmæssig) skal
jeg si erfaringen har vist
at jeg ellers intet kan udrette
– og jeg lar mig ikke oftere
knuse af mine landsmænd
Men Jeg er af en gammel
slægt    har ikke hard hud
nok til at stå imot sladeren –

 

Munchmuseet N 2986 bl. 5r

    Når jeg af elskværdighed
gjerne vil forklare folk som
Sørensen og andre at det ikke
er af tværhed jeg ikke kan
gjøre dem en eller annen Tjeneste
er det ikke for at gjøre
mig  …   …  en  … 
– Jeg { … }burde heller kjende mine
landsmænd og bruke det
gamle gode udtryk
reis til helvete –

    – Jeg får af Sørensen som
af andre det kan vi alle
si – Jeg har  …  ‹nyregrus›
sier Sørensen

    Forskjellen er at han
har det imellem ‹benene›
og jeg i hovedet –

    At løbe om overalt  … 
bringer hans syn …  til

 

Munchmuseet N 2986 bl. 5v

 …  ute af  … 
og er en  …  –

    { … }Derimod i alt det
bråk han skaffer mig
skadeli for de edlere
dele i mit hoved

    – Jeg har den tro
at hans hjerne
er så bastant at
den vist ikke tar
skade af al verdens
brande

 

Munchmuseet N 2986 bl. 6r

    Sensibilitet er det går
let over til brutalitet –
Det er oversensibilitetens
reaktion mot
overbrutaliteten –

    Exempler  …  og  … 

 

Munchmuseet N 2986 bl. 7r

Trækkes ut –
Står ofte fast – (skruen går ind til væ{ … }ggen inside
Kan stilles på et bord
ved en klaf –
Meter antal (Fra apparatets objektiv
til gjenstanden
Hurtig solskin –
hullet på femtedels sekund)
Blænderen 16 –
Tid (Hullet på B)
Blænder 32 (lyst værelse)
10 sekunder