Munchmuseet, MM N 3257

MM N 3257, Munchmuseet. Datert 31.3.1909. Brev til Sigurd Høst

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3257, s. 1
    
    Kjære Høst!


    Tak for Brevet –
Jeg vilde nok
gjerne komme til
Bergen – jeg har jo
ikke seet { … }Vest-Norge
men nu har jeg
været så dårlig og
må lang Tid være
forsigtig – Det { … }har

 

Munchmuseet N 3257, s. 2

været bevægede 10 År
for mig siden vi sidst
såe{t}s – Jeg kommer
muligvis til at
reise på Kongsvinger-
kanten forat endeli
engang at lugte Norsk
Natur – og blir jeg
så frisk tar jeg en
Søtur { … }Nordenfjelds
til Sommeren

    – Er Kunstforeningen

 

Munchmuseet N 3257, s. 3

ledig { … }i April – et
Kanske jeg først kunde
holde en grafisk
Udstilling omtrent
{20}160 {s}Stykker og så
Maleriudstilling –
Svar mig på det –

    
    Mange Hilsener til
Dig og Din Frue

    Din E Munch


    Kocksvei 21
    K{openhagen}jøbenhavn

 

Munchmuseet N 3257, s. 4

    Jeg har ingået \ind/ i Ordenen
«Ikke røre noget»{–}: Nicotinfrie-
Cigarer – Alkoholfri Drikke
Giftfrie Kvinder (Hverken ugifte
eller gifte) – Så Du vil gjøre
træffe mig som en rigti kjedeli
Onkel –