Munchmuseet, MM N 3261

MM N 3261, Munchmuseet. Datert 29.5.1909. Brev til Sigurd Høst
Filologisk kommentar: Konvolutten inneholder både MM N 3261 og MM N 3262.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3261 bl. 1r

    
    Hr Adjunkt
    Sigurd Høst
    Bergen


[Red.:
    Ikke Munchs håndskrift.]


 

Munchmuseet N 3261 bl. 1v
      
Munchmuseet N 3261, s. 1
    
    Kjære Høst


    Tak for Brevet – det
var morsomt at Du
liker Malerierne – Du
har jo altid blevet
mest tat af {Sol}de
solrige Farver – og min
Kunst svinger sig jo
fra Dødens og Lidelsens
Helvete til Solrikets
Himmel –

    Jeg skal sælge de
9 Gravurer til Meyer for

 

Munchmuseet N 3261, s. 2

500 Kroner – Du kan
si til Meyer at
hvis han som Galleriet
vil kjøpe for en større
Sum vil jeg strække
mig meget langt ned
– Hvis han vil
kjøbe for en 10,000 Kr
vil jeg som til Galleriet
i Kristiania gå langt
ned i Priserne –

    – Han har kjøbt
og betalt godt  … 
Malerier af mig

 

Munchmuseet N 3261, s. 3

af andre –
    Jeg ved ikke hva
Du mener med «min
Have» – {e}Er det et
circa M over en Meter
langt Billede med hvide
Kirsebærblomster?


Du spør om i dDit Brev
om et herligt Billede
med (jeg tror der står Kirsebær
trær) – Jeg har flere
Selvportrætter –
Det sidste i Lænestol
vil jeg ihverfald

 

Munchmuseet N 3261, s. 4

betinge mig Udstillingsret – for
Ligeledes {B}for Bankdirektørens
Vedkommende –

    – Du skulde seet hva Helsingforserne
skriver i {a}Anledning en Halvparten så
stor Udstilling – og München og
Kjøbenhavn. En tredierangs Skuespiller
eller en Skraalhals af en Sanger gjøres
mer Reklame for end min vældige
Udstilling  …  BergenI Hast

     Din hengivne
    E Munch