Munchmuseet, MM N 3263

MM N 3263, Munchmuseet. Datert 8.6.1909. Brev til Sigurd Høst

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3263 bl. 1r

    
    Hr Adjunkt Sigurd Høst
    Bergens Kunstforening
    Bergen
    Welhavensgd. 30

 

Munchmuseet N 3263 bl. 1v
      
Munchmuseet N 3263, s. 1
    
    Kjære Høst!


    Du kan si til Meyer
at de Bilder jeg har
udstilt er fra 10 Aar tilbage
til nu – og de bliver  …  om
10 Aar
baade 20 og 10 År ældre
gamle hvis det er det han
ønsker – Forøvrigt har han
jo bare gamle Bilder af
mig idet han for meget
gode Priser har kjøbt Bilder
af mig af andre – som

 

Munchmuseet N 3263, s. 2

jeg af Vedkommende har
erholdt 5 Kr, 50 og 60 Kroner
for – (Han har givet for { … }de
samme 1500 – 2500 Kr)
Dette ansees Dette ansees
af Mussæumsbesiddere
ikke at v{ … }ære gentilt –
og det er altid været
anseet for  …  en
{ … }Selvfølge at M sådanne de
kjøber af Kunstnerne selv
– De skulde jo føle sig
som Mæcenater –
Kanske disse Folk der har

 

Munchmuseet N 3263, s. 3

gjort så glimrende Affærer
med mine Bilder osså
har gjort mig den
Bjørnetjeneste at indbilde
ham at jeg har gaaet
tilbage – { … }De tydske og svenske
Galleribesiddere har
alle foretrukket mine
senere og b …  friskere Bilder –

    – Jeg Sig ham at
jeg vil strække mig
langt med at slå ned
hvis han byr en større

 

Munchmuseet N 3263, s. 4

Sum f Ex 10,000 Kr eller 6000 Kr –
    Jeg har det her deilig og
maler flittigt – Er nokså
bra – Det Jeg er seig og det
har ikke lykkedes rige { … }Kristiania–
Grossererpiger i Forening med
Bohemrak fuldt at { … }ta Livet
af mig – Kanske jeg tar en
Trip til Bergen over he Sen{t}sommer

    
    mange Hilsener
    Din Edv Munch

 

Munchmuseet N 3263 bl. 2v

    Kvinder med De tre Kvinder med den blødende Mand har jeg blot kaldt K{ … }vinder

 

Munchmuseet N 3263 bl. 3r

    Du kan { … }minde Meier
om at de Bilder mine
tidligere Billeder blir
vel så meget nedrakket
dengang som nu – Han
må forstå at jeg går foran
og {de}Publikum kommer efter –

    
    – E M