Munchmuseet, MM N 3269

MM N 3269, Munchmuseet. Datert 3.4.1910. Brev til Sigurd Høst

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3269 bl. 1r

    
    Hr Overlærer Sigurd Høst
    Bergen

 

Munchmuseet N 3269 bl. 1v
      
Munchmuseet N 3269, s. 1
    
    Kjære Høst!


    Det er altså ordnet med
Meyer – han har tat
Gravurerne og 4 Billeder –
Han vilde osså have et
af h …  den store Livs{s}friesen
hvoraf han har fler (De tre
kvinder Jalousi {)}o.s.v.) Men det
er vanskeligt at gi fra mig
flere foreløbig enkeltvis

    Jeg har en Plan hvis

 

Munchmuseet N 3269, s. 2

han vil bygge Hus
for sit Galleri –

    Jeg vilde foreslå at
indrette et en Pavillion
– med Arkitektur {–}fra
den norske Gran og Furuskov
– altså en Skovhal –
En rund H Hal med
Søiler og Gallerier –
– Der tænkte jeg mig
den hele Livsfris således
at jeg for ham mal{te}er
de manglende Billederne det

 

Munchmuseet N 3269, s. 3

er vel i 12 Felter-Frisen
– {–}Den skulde gå i Felter
rundt Hallen
– Der skulde osså være
Glasmalerier –

    Vil Du tale med
ham herom – da jeg
tror Du bedre kan
forklare det for ham
– Jeg vil gjøre et Udkast
– Hallen skulde forøvrigt
være beregnet på moderne
Industrigjenstander Skulptur
og Gravurer og Tegninger –

 

Munchmuseet N 3269, s. 4

    Jeg sendte Dig mit Digt
Alfa og Omega – mit første Digtbarn
– Den måtte endeli ud af
Skuffen! Vil Du oversætte den
på Fransk – for mig såsnart Du kan?
– (Et fransk Blad kalder Alfa og Omega
le betise gentile du E M.)

    Jeg skal forresten strax sende Aviser –
– Der skal være store Chanser for
mig til Universitets Udsmykningen –

    Jeg er ikke så ganske sikker på hva

 

Munchmuseet N 3269 bl. 3v

jeg gjør – Jeg har imidlertid
allerede malet Historien
i ⅔ Størrelse – et 8 Meter
langt Billede – Og vil
nok i en Fei kunde
male op det forlangte
Billeder på 11m

    Jeg sk{ … }al huske på
at sende Adskillelsen

    – Jeg glæder mig til at
se igjen det herlige
solbeskinnede Bergen med
sine Mure og Taarne –

 

Munchmuseet N 3269 bl. 3r

    HHer lever jeg rolig og bra
– Kristiania er færdi
for mig – Så får jeg
da jeg jo må ha en
større norsk By hilse
på Bergen når jeg kan –

    
    Med bedste Hilsen til
– Dig og Din Frue fra

    Din heng. Edv Munch

    Vis ingen annen end
Meyer Udkastet – ellers
stjæler man Ideen –

    Du ser det blir en Art
gotik – Send mig Tegningen
tilbage når Du har vist den
til Meyer.