Munchmuseet, MM N 3291

MM N 3291, Munchmuseet. Datert 3.10.1934. Brev til Johannes Roede

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3291 bl. 1r

    
    Hr overretssagfører Jos Roede


    Jeg sender med takk 350 kr
Dette mas må aldrig oftere ske ellers
får jeg intet udrettet –  … 

    Herute lar det sig ikke udregne
M Det kan blot  …  ske efter bedste
skjøn –

    Man kan si jeg bruker meget
lys – Ja folk som ikke har sat sig
ind i det – At jeg maler om aften og
vil ha dagslys – At {d}Den største sal tar 5000 watt –
Den mindre bruger det samme til opvarmning året rundt

    Her er overhovedet meget ‹anvendt› til
min kunst. Forresten har det jo været
høist besparende at jeg har brugt gamle villaer
til atelierer og at jeg har ført op frilufts-
atelierer – Overhovedet da jeg benyttet villaer
med tomt var det tænkt som besparelse

    Så har det jo været svære arbeider og så
har jeg jo mer end noen norsk maler
solgt og bragt skat ind –

    At jeg skal behøve at diskutere om
slige ting om min assistent osså steller

 

Munchmuseet N 3291 bl. 1v

i hagen – eller jeg trenger så og så meget lys
til mig selv er luset

    Skattevæsenet har oftere vært herute
Bare at se arbeiderne herute skulde
været nok for disse herrer –

    Det kan være godt for noe aligevel
dette mas – Blandt annet da jeg er
på jagt efter alle skumlere –

    Nu er lagringen spekulanteri – Så er det
de mange villaer. Det er disse skumlere og lumske
undervandsbåter der forbitrer mit liv her – og får mig til
at længte efter en «solskinskyst»

    
    Venligst hilsen
    Deres Edvard Munch

3-10-34. Ekely Skøien