Munchmuseet, MM N 3304

MM N 3304, Munchmuseet. Datert 18.2.1941. Brev til Kristian Schreiner

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3304 bl. 1r

    
    Hr. Professor Kristian Schreiner

    Hoffchef Løvenskjolds vei 7

    Lilleaker

 

Munchmuseet N 3304 bl. 1v
      
Munchmuseet N 3304 bl. 2r

Ekely, Skøyen 18-2-41


    Kjære hr. professor!
 Jeg må be
Dem være så snil at expedere indlagte
to breve til fru Ingrid Løken

    Det er mig umuligt at få greie
på hvor hun bor og hvem er h{ … }endes
mand. \og hendes telefonnummer –/

    Jeg er og har været hjemme
omtrent hele dagen helt siden isommer

 

Munchmuseet N 3304 bl. 2v

De har været uheldig at ringe mig
op i den time jeg tar en blund
eller i de 5 minutters få ture
i min have

    
    Deres hengivne
    Edvard Munch