Munchmuseet, MM N 3326

MM N 3326, Munchmuseet. Datert 20.10.1906. Brev til Helge Bäckström
Filologisk kommentar: Ikke Munchs hånd, bortsett fra hilsen og signatur.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3326 bl. 1r
    Berlin W.,
den
Lørdag.


    Her sidder vi nu
Bauer sammen
og taler om
gammelt og nyt.
Synd du ikke
er med.

     R – … 
    1001 Hilsener
    Edv. Munch
‹Valle›

 

Munchmuseet N 3326 bl. 1v


    Doktor Helge Bäckström
    Djursholm
    Schweden