Munchmuseet, MM N 3413

MM N 3413, Munchmuseet. Datert 1897. Brevutkast til Stéphane Mallarmé.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3413 bl. 1r
    
    Mon cher maitre!


    J’ai recue votre deux
cartes presque le meme
temps. Le premier a circulé
quelques temps a Paris –
Mille remerciements pour
les mots si aimable – qui
m’a fait tres heureux –

    J’espere venir a Paris
{ … }au {P}printemps –